Kontaktoplysninger

Adresse:
Østbanegade 13, kld. th. København Ø. (50 m fra Østerport station)
(Tryk på ringeklokken “Det Åbne Rum” ved opgang 13, gå ind ad døren og ned i kælderen)

Kan du ikke benytte trapperne, er der direkte adgang fra gade via bagindgang.
(Se hvordan man kommer ind og ud ad bagindgangen)

Østbanegade 13Tryk på kort

Tlf.:
+4560690964   +4560214370

Mail:
kontaktformular

Bank adr.:
Andelskassen Fælleskassen
Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C
Kontohavers navn: Det åbne Rum

Bank:
konto 8411 4170487

Mobilepay:
15516

CVR.nr.:
36363274

Pil op