Foredrag/Svend Trier

Den spirituelle rejse
– foredrag og guidet meditation v/Svend Trier

Onsdag den 24. april 2019 kl 1930

Denne aften vil Svend Trier fortælle om mere end 50 års erfaringer, møder og oplevelser på sin spirituelle vej. Han vil bl.a. tale om nogle af de udfordringer og erkendelser, han har gjort sig gennem de mange år som spirituelt søgende og praktiserende. I denne forbindelse vil han komme ind på, hvorledes vanskeligheder og tilsyneladende hindringer – ja endog desillusionering – kan blive en frugtbar del af vejen, hvis man møder dem med den rette indstilling. Svend vil bl.a. gøre op med nogle af de mere romantiske og urealistiske forestillinger, som mange spirituelt søgende har omkring den åndelige opvågningsproces. Se frem til en inspirerende og øjenåbnende aften med en af de mest erfarne meditationslærere herhjemme.

Entrè 120 kr.

Du er også velkommen til meditation 18.00 – 18.45, hvor vi sidder i stilhed uden guidning.

Pil op